Afkastanalyse, Risiko og stresstest

PandaCockpit® giver overblik over investeringerne.

Med PandaCockpit® kan I se afkastet på jeres porteføljer og benchmark, jeres beholdninger, transaktioner, stamdata, kurser og nøgletal. Der er også mulighed for bestilling af rapporter.

Sammen med jer kan vi definere en investeringsrapport, som I modtager med passende intervaller eller vil se i PandaCockpit®.

I denne rapportering kan indgå en professionel afkastrapportering, overvågning af investerings-restriktioner, Value at Risk analyser og beregning af statistiske nøgletal.

Vi kan også beregne Solvency II (Market risk) eller andre stresstest herunder datamarter til brug for egen Solvency II model.

Der er også mulighed for, at vi indhenter tredjepart data generelt og til brug for f.eks. Solvency II.

Herudover kan og er vi integreret til andre ekspert systemer, hvor I kan foretage andre avancerede analyser.