Back Office

Med PandaConnect får du let adgang til kvalificeret og fleksibel arbejdskraft inden for IT, Back- og Middle Office.

Vi udfører “rugbrødsarbejdet”, og opfatter os selv som jeres medarbejdere.

Indledningsvis etablerer PandaConnect et samarbejde med jeres depotbank, så vi kan modtage elektroniske eller manuelle transaktioner og et afstemningsgrundlag.

De modtagne og indhentede informationer registreres i PandaConnects systemer.

Registrerede informationer kan være handler, renter, udbytter, udtrækninger, corporate actions, priser, papirstamoplysninger og nøgletal.

Herefter foretages en række kontroller, som bl.a. omfatter nominel afstemning, kontoafstemning til depotbanker, sammenkædning af fonds- og kontotransaktioner, stikprøvevis kontrol af kurser og stamoplysninger samt indhentning af manglende informationer.