Dataload

Nogle kunder kan ikke nøjes med månedlige værdipapir regnskaber m.m.

Til disse er der mulighed for, at få leveret en daglig dataleverance til f.eks. eget datavarehus.

Vi hjælper hermed under forudsætning af de nødvendige royalty licenser er til stede.