IT platformen

PandaConnects fondssystem findes i én version, der kører på vores centrale IT platform. Vores kunder deles som hovedregel om IT setup, beregningsmetoder, stamoplysninger, nøgletal og de fleste kurser.

Vores platform består af adskilte produktions-, udviklings- og testmiljøer. Hertil kommer vores sikkerhedsmiljøer, hvor vi har en hot standby server, der er klar til at tage over med tab af maksimalt 5 minutters data og en komplet cold standby server med fuld backup.

Vores centrale fondssystem er udviklet på en Oracle database med Microsofts ASP.NET som brugergrænseflade. Det giver os en meget høj driftsstabilitet i forening med en høj udviklings-hastighed.