IT udvikling

En af hjørnestenene i vores ydelser er kombinationen mellem IT og forretning. PandaConnect kan stille både forretnings- og udviklingsressourcer til rådighed, og har stor erfaring inden for projektudvikling.

Med jeres data, vores platform og udviklings-ekspertise er PandaConnects fondssystem et rigtigt godt udgangspunkt for den videre systemudvikling. Det kan være en 100 % individuel udvikling, som I selv definerer, eller det kan være en udvikling af mere generel karakter, som andre kunder eller PandaConnect kan bidrage til.

Vi har sammen med KPMG udarbejdet en udviklingsmodel, som er integreret i vores systemudvikling.

Kunderne forstyrres meget sjældent af IT udviklingen, og vi har stor succes med at overholde deadlines og budgetter.