Hvem er kunder?

Vores kunder er fra forskellige brancher – og arbejder alle som institutionelle investorer.

Vores kunder har en værdipapirbeholdning fra 50 mio. DKK (6,7 mio. EUR) til mange milliarder.

Brancher

 • Alm. selskaber
 • Arbejdsløshedskasser
 • Arbejdsskadeforsikringsselskaber
 • Banker
 • Boligselskaber
 • Energiselskaber
 • Family Offices
 • Firmapensionskasser
 • Fonde (almennyttige og erhvervsdrivende)
 • Forbund
 • Foreninger
 • Investeringsforeninger
 • Kapitalforvaltere
 • Livsforsikringsselskaber
 • Offentlige virksomheder
 • Skadesforsikringsselskaber
 • Tværgående pensionskasser
 • Universiteter