Værdipapir regnskab

Grundstenen i vores ydelser er fondsregnskabet – uanset om I selv udarbejder det eller overlader det til os.

På grundlag af Back Office transaktionerne, vores stamdata og kurser er det muligt at beregne de tal, der indgår i fondsregnskabet.

Hvis I ønsker det, udarbejder PandaConnect et fondsregnskab med tilhørende specifikationer. I behøver kun at bogføre en saldobalance en gang om måneden.

I kan vælge at være med i PandaConnects revisionsordning, hvor årsfondsregnskabet bliver revideret af et internationalt anerkendt revisionsfirma, pt. Deloitte, inden det fremsendes.