Services

Vi løser mange forskellige opgaver inden for finansiel rapportering:

Eksempler:

• Ledelsesrapportering
• Porteføljeoverblik via PandaCockpit® – on-line adgang evt. med egne modeller
• Overvågning af investeringspolitik
• Afkastanalyse
• Risiko, stresstest beregninger
• Transparens på omkostninger og investeringer.
• Årsregnskab inkl. bogføring
• Rapportering til myndigheder
• Uddannelse