Setup

En rigtig god Investeringsadministrations løsning er baseret på et godt setup. Her er nogle af hovedpunkter til, hvorfor vores opsætning er så god.

Samarbejde og teamwork

Vores forretning bygger på langsigtede relationer. Ethvert frugtbart samarbejde bygger på tillid og gensidig respekt.

Samarbejde er en meget vigtig del af hverdagen i PandaConnect Group. Vi arbejder dagligt sammen med vores kunder og deres depotbanker, kapitalforvaltere og revisorer.

Vi har naturlige og tætte relationer til vores egne dataleverandører, systemleverandører og revisorer.

En af vores kerneværdier er, at udvikle vores forretning gennem en løbende dialog med alle vores relationer og etablere, samt opretholde et meget tæt samarbejde – især hos vores kunder.

IT setup

PandaConnects portefølje management system er installeret på vores egne servere og netværk. Sammen med vores IT rådgiver, evaluerer vi og tilpasser løbende vores IT setup.

Vi samarbejder med flere hosting leverandører om server- og dataopbevaring. Vi benytter landets førende udbydere af IT hosting. Det betyder, at alle vores servere står i professionelle og trygge omgivelser, der lever op til de krav, der gælder for dataopbevaring i den finansielle sektor. Herudover har vi et uafhængigt backup center, der kan sættes i drift inden for 5 timer.

Læs mere om it-platform og it-sikkerhed under Services.

Dataleverandører

Alle vores services bygger på korrekte, rettidige og fuldstændige data. Derfor har vi valgt, at samarbejde med de bedste dataleverandører.

Sammen med jer aftaler vi hvordan og hvornår jeres depotbanker, kapitalforvaltere m.fl. skal leverer transaktioner og afstemningsgrundlag. Vi har i dag udviklet elektronisk opkobling til et stort antal danske og udenlandske depotbanker.

Vi modtager dagligt oplysninger om de enkelte værdipapirer – for eksempel generelle stamdata, kurser og nøgletal.

På Alternative investeringer opretter vi et dataflow, der letter det meget vanskelige flow.

Vi håndterer også alle dine samlinger osv., hvis du gerne vil medtage disse.

Vores Back Office balancerer alle tal ved modtagelse, før data stilles til rådighed i PandaCockpit® (WEB og APP).

Læs mere om PandaCockpit® under Services.

Integrationer

Inden for investering og risikostyring er der behov for avancerede analyser af skiftende karakter.

Vi har fokus på jeres data og kan beregne mange forskellige scenarier jf. afsnittet omkring Services. Vi kan også ”sætte strøm” til egen udviklede modeller.

Vi mener dog ikke, at vi selv skal udvikle alle funktionaliteter i vores system.  Derimod har vi valgt, at samarbejde med nogle af de bedste udbydere af avancerede analysesystemer og at tage ansvar for at integrere til disse. Med integration til ekspertsystemer giver vi vores kunder mulighed for, at drage fordel af de store muligheder de tilbyder.

Revisorer

Vi arbejder tæt sammen med vores egne og vores kunders revisorer.

Dine revisorer er altid velkomne i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten eller eftersyn.

Deloitte fungerer som faglig rådgiver for selskabet. Sammen udvikler vi vores rapportering af regnskab, skat og indberetning. Deloitte er med til at opstille kravspecifikationerne og er efterfølgende med i vores omfattende test.

Sammen med vores IT revisor EY  vurderer vi, hvordan større ændringer i vores samlede IT setup påvirker sikkerheden på platformen. EY gennemgår løbende vores samlede IT setup, og vi udsender årligt en IT sikkerhedserklæring til vores kunder.

Bedømmelsen af vores IT setup placerer os blandt de allerbedste i Danmark.

Læs mere omkring IT sikkerhed under Services.