Transparens på omkostninger og investeringer

Som en service kan vi tilbyde at gennemlyse alle investeringer for omkostninger inkl. f.eks. investeringsforeninger. Det skal fremhæves, at det ikke giver eksakte tal, men resultaterne er overraskende.

Til brug for transparens på investeringerne, har vi udviklet 2 former transparens ”Semi transparens” og ”Fuld transparens”.

Semi viser porteføljen på aggregeret niveau, mens fuld transparens viser porteføljen helt ned på andelen af en ISIN kode f.eks. i en investeringsforening.

Fuldtransparens kan f.eks. anvendes til Solvency II.