IT-utvikling

En av hjørnesteinene i ytelsene våre er kombinasjonen mellom IT og forretninger. PandaConnect kan stille både forretnings- og utviklingsressurser til rådighet og har bred erfaring innenfor prosjektutvikling.

Med deres data og vår plattform og utviklingsekspertise er PandaConnects fondssystem et svært godt utgangspunkt for den videre systemutviklingen. Det kan være en 100 % individuell utvikling som dere definerer selv, eller det kan være en utvikling av mer generell karakter som andre kunder eller PandaConnect kan bidra til.

Sammen med KPMG har vi utarbeidet en utviklingsmodell som vi benytter i systemutviklingen.

Kundene forstyrres svært sjelden av IT-utviklingen, og vi har stor suksess med å overholde tidsfrister og budsjetter.