Hvem er klientene våre?

Våre klienter er fra forskjellige bransjer og alle jobber som institusjonelle investorer.

Våre klienter har en verdipapirbeholdning på over 58 millioner NOK til mange milliarder NOK.

Bransjer

Vi har kunder innenfor disse bransjene:

 • Alm. selskaper
 • Yrkesskadeforsikringsselskaper
 • Banker
 • Boligselskaper
 • Family Offices
 • Firmapensjonskasser
 • Fond (allmennyttige og kommersielle)
 • Fondsforvaltning
 • Forbund
 • Foreninger
 • Kapitalforvaltere
 • Livsforsikringsselskaper
 • Offentlige virksomheter
 • Skadeforsikringsselskaper
 • Tverrgående pensjonskasser