Om oss – PandaConnect Group

Historien

PandaConnect ble etablert som et “FinTech” forretningsområde under Nordea Investment Management i 1997. I 2007 og 2015 ble forretningsområdet skilt fra Nordea og solgt til to av grunnleggerne.

PandaConnect ble et helt uavhengig selskap.

Det første målet etter separasjonen som et uavhengig selskap var å etablere en ny struktur og PandaConnect Group. Da begynte vi å utvide til nye næringer, tjenester, land og videreutvide samarbeidet med nye depotbanker, kapitalforvaltere, rådgivere, data leverandører etc.

Ledelsen

Alle klient leveranser er gjort av våre dyktige ledende ansatte. De har alle stor erfaring i serviceområdene.

Christian J.G. Herold og Henrik Wolff-Petersen er ansvarlige for den daglige ledelsen av PandaConnect Group.

Christian har en revisjonsbakgrunn fra Deloitte, der han jobbet fra 1989 til 1998. Så fortsatte han som regnskapssjet i Industriens Pensjon fra 1998 til 1999, en av de største pensjonsfondene i Danmark. I 1999-2007 fortsatte han som direktør i Nordea Investment Management, en av Nordens største aktivaforvaltere. Les mer om Christian på LinkedIn.

Henrik Wolff-Petersen er cand.polit. og som porteføljesjef arbeidet han med rapportering, investering, resultatmåling og styringshjelp i Nordea Investment Management fra 1989 til 2007. Les mer om Henrik på LinkedIn.

Ansatte

Medarbeiderne har en solid teoretisk og praktisk bakgrunn i regnskap, revisjon, jus, investering og IT-utvikling.

Vi legger stor vekt på vårt stab bestående av profesjonelle og positive mennesker, med lidenskap for det de jobber med.
 

Våre verdier og fokus

1. Vi fokuserer på å tilby profesjonel investeringsadministrasjon.
2. Våre medarbeidere jobber hver dag for å forbedre datakvaliteten, utvide vår kunnskap og sikre kundens konfidensialitet.
3. Medarbeiderne lytter til våre kunder og overholder våre avtaler.
4. Alle arbeider med langsiktige samarbeidsrelasjoner.
5. PandaConnect ønsker å overgå forventningene fra våre kunder.
6. PandaConnect ønsker å endre visjonen om å gjøre Investeringsadministrasjon.
7. Våre kunder er “Fans”