SERVICER

Vi løser mange forskjellige oppgaver innenfor finansiell rapportering:

Eksempler:

• Ledelsesrapportering
• Porteføljeoversikt via PandaCockpit® – nettbasert tilgang, evt. med egne modeller
• Overvåkning av investeringspolitikk
• Avkastingsanalyse
• Risiko, stresstestberegninger
• Transparens i omkostninger og investeringer
• Årsregnskap inkl. bokføring
• Rapportering til myndighetene
• Utdannelse