SETUP

En veldig god investeringsadministrasjon er basert på et godt oppsett. Her er noen av hovedpoengene, hvorfor oppsettet vårt er så bra.

Samarbeid og teamwork

Virksomheten vår bygger på langsiktige relasjoner. Ethvert fruktbart samarbeid bygger på tillit og gjensidig respekt.

Samarbeid er en svært viktig del av hverdagen i PandaConnect Group. Vi samarbeider daglig med klientene og deres depotbanker, kapitalforvaltere og revisorer.

Vi jobber også tett sammen med våre egne dataleverandører, systemleverandører og revisorer.

En av kjerneverdiene våre er å utvikle forretningen gjennom løpende dialog med alle våre samarbeidspartnere – ikke minst med kundene våre.

 

IT-oppsett

PandaConnects portefølje management system er installert på våre egne servere og nettverk. Sammen med IT-rådgiveren vår evaluerer og tilpasser vi IT-oppsettet løpende.

Vi samarbeider med flere vertsleverandører om server- og datalagring. Vi bruker en av landets ledende leverandører av IT-vertstjenester. Det betyr at alle serverne våre er plassert i profesjonelle og trygge omgivelser som oppfyller kravene til datalagring i finanssektoren. I tillegg har vi et uavhengig backupsenter som kan settes i drift innen 5 timer.

Les mer om IT-platform og IT-sikkerhet under Tjenester.

Dataleverandører

Alle våre tjenester bygger på korrekte, rettidige og fullstendige data. Derfor har vi valgt å samarbeide med de beste dataleverandørene.

Sammen med dere avtaler vi hvordan og når depotbankene og kapitalforvalterne m.fl. skal levere deres transaksjoner og avstemmingsgrunnlag. Per i dag har vi opprettet elektronisk tilgang til ulike depotbanker i Norge og utlandet.

Vi mottar daglig opplysninger om de enkelte verdipapirer, for eksempel generelle statiske data, kurser og nøkkeltall.

På Alternative Investments oppretter vi en data tilgang som letter den svært vanskelige datainnsamling.

Vi håndterer også alle dine samlinger etc., hvis du vil inkludere disse.

Etter at vi har mottatt dataene, kontrollerer og avstemmer vårt Back Office disse før de gjøres tilgjengelige i PandaCockpit (WEB og APP).

Les mer om PandaCockpit® under Tjenester.

Integrationer

Innenfor investering og risikostyring er det behov for avanserte analyser.

Vi har fokus på deres data og kan beregne mange forskjellige scenarier iht. avsnittet rundt finansiell rapportering. Vi kan også bidra til realisering av egenutviklede modeller.

Vi mener likevel ikke, at vi selv skal utvikle alle funksjoner i systemet vårt.  Vi har tvert imot valgt å samarbeide med noen av de beste leverandørene av avanserte analysesystemer og å påta oss arbeidet med å integrere vårt system med deres. Ved å opprette tilgang til disse ekspertsystemene kan klientene våre dra fordeler av de store mulighetene som ligger her og løse de evige, store dataurfordringene.

 

Revisorer

Vi har et nært samarbeid med våre egne og kundenes revisorer.

Dine revisorer er alltid velkommen hos oss i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskaper og ettersyn.

Deloitte fungerer som faglig rådgiver for selskapet. Sammen utvikler vi rapporteringen av regnskap, skatt og innberetning. Deloitte bidrar til å definere kravspesifikasjonene og deltar i de omfattende testene våre.

Sammen med vår IT-revisor EY  vurderer vi hvordan større endringer i IT-oppsettet påvirker sikkerheten på plattformen. EY går løpende gjennom det samlede IT-oppsettet, og vi sender årlig ut en IT-sikkerhetserklæring til kundene.

Vurderinger av selskapets IT-oppsett plasserer oss blant de aller beste i Danmark og Norge.

Les mer om IT sikkerhet under Tjenester.