Verdipapir regnskap

Grunnsteinen i ytelsene våre er verdipapir regnskapet – uansett om dere utarbeider det selv eller overlater det til oss.

På grunnlag av Back Office-transaksjonene, de statiske dataene og kursene er det mulig å beregne tallene som inngår i verdipapir-regnskapet.

Hvis dere ønsker det, utarbeider PandaConnect et verdipapir-regnskap med tilhørende spesifikasjoner. Dere trenger kun å bokføre en saldobalanse en gang i måneden.

Dere kan velge å være med i PandaConnects revisjonsordning, der årsfondsregnskapet revideres av et internasjonalt anerkjent revisjonsfirma, for tiden Deloitte, før det sendes.