Verdipapirfondsselskap

Fund service eller “Fund Accounting” er en av våre nyeste tjenester, men brukes allerede av flere kapitalforvaltere og livsforsikringsselskaper.

Tjenesten innbefatter:
• beregning av daglig NAV
• “shareholder”-register inkl. tegnings-, andels- , fonds- og kunderegister.
• rapporteringsmodul inkl. skatt, NAV til Fondsbørsen osv.

Tjenesten er beregnet på 2 typer kunder:
• Selskaper som gjerne vil benytte investeringsforeningsstrukturen, men ikke ønsker å betale for det juridiske oppsettet. Ofte betegnes de som “Pseudo-“, “Skinn-” eller “Virtuelle foreninger”.
Kapitalforvaltere med egen lisens som driver sine egne investeringsforeninger evt. med et mindre antall institusjonelle diskresjonære mandater.