IT-utveckling

En av hörnstenarna i våra tjänster är kombinationen mellan IT och affärer. PandaConnect kan erbjuda både affärs- och utvecklingsresurser och har lång erfarenhet av projektutveckling.

Med er data och vår plattform och utvecklingskompetens, är PandaConnects fondsystem en mycket bra utgångspunkt för vidare systemutveckling. Det kan vara en 100% individuell utveckling som ni definierar själv, eller det kan vara en utveckling av mer allmän karaktär, som andra kunder eller PandaConnect kan bidra till.

Vi har tillsammans med KPMG utarbetat en utvecklingsmodell som är integrerad i vår systemutveckling.

Som kund störs ni sällan av IT-utvecklingen och vi har stor framgång med att klara uppställda deadlines och budgetar.