Vilka är kunderna?

Våra kunder är från olika branscher – men de fungerar / eller är institutionella investerare.

Våra kunder har en värdepappersportfölj på över 65 miljoner SEK til många miljarder SEK.

Branscher

Våra kunder finns inom dessa branscher:

  • Banker
  • Family Offices
  • Föreningar
  • Kapitalförvaltare
  • Livförsäkringsbolag
  • Offentliga företag
  • Pensionsfonder
  • Skadeförsäkringsbolag
  • Stiftelser
  • Vanliga företag