Om oss – PandaConnect Group

 

Berättelse

PandaConnect grundades 1997 som ett “FinTech” affärsområde under Nordea Investment Management. Under 2007 och 2015 separerades affärsområdet från Nordea och såldes till två av grundarna.

PandaConnect blev ett helt oberoende företag.

Det första målet efter separationen som ett oberoende företag var att skapa en ny struktur och PandaConnect Group. Sedan började vi expandera till nya branscher, tjänster, länder och vidareutveckla samarbetet med nya förvaringsbanker, kapitalförvaltare, rådgivare, dataleverantörer etc.

Företagets ledning

Alla kundleveranser är gjorda av våra skickliga ledande anställda. De har alla stor erfarenhet inom serviceområdena.

Christian J.G. Herold och Henrik Wolff-Petersen ansvarar för den dagliga ledningen av PandaConnect Group.

Christian har en revisionmässig bakgrund från Deloitte där han arbetade 1989-1998. Sedan fortsatte han som ekonomichef vid Industriens Pension 1998-1999, en av de största pensionsfonderna i Danmark. 1999-2007 fortsatte han som direktör i Nordea Investment Management, en av Nordens största kapitalförvaltare. Läs mer om Christian på LinkedIn

Henrik Wolff-Petersen är en cand.polit. och som chefportföljförvaltare har arbetat med rapportering, investering, resultatmätning och förvaltningsstöd i Nordea Investment Management 1989-1998. Läs mer om Henrik på LinkedIn.

Anställda

Medarbetarna har en gedigen teoretisk och praktisk bakgrund inom redovisning, revision, juridik, investering och IT-utveckling.

Vi fäster stor vikt vid vår personal som består av professionella och positiva människor, med passion för vad de jobbar med.

Våra värderingar och fokus

1. Vi fokuserar på att tillhandahålla professionella investeringsadministration.
2. Våra medarbetare arbetar varje dag för att förbättra datakvaliteten, utöka vårt kunnande och säkerställa konfidentialiteten hos kunden.
3. Medarbetarna lyssnar på våra kunder och följer våra avtal.
4. Alla arbetar på långsiktiga samarbetsrelationer.
5. PandaConnect vill överträffa förväntningar från våra kunder.
6. PandaConnect skulle vilja ändra visionen om att göra investeringsadministration.
7. Våra kunder är “fans”