PandaCockpit®

PandaCockpit® ger on-line tillgång till en snabb översikt av portföljer i siffror och grafik.

Essensen av PandaCockpit® är “Simply Portfolio Overview”.

Det är möjligt att se en rad, t.ex. avkastning, Risktal inkl. VaR, stresstest inklusive Solvency II, Övervakning av Investeringspolicyn och kapitalförvaltare, motpartsrisk, räkenskaper osv. Se mer under tjänster.

Detaljinformation som innehav, transaktioner, fondnotor, priser, stamdata, derivat är också tillgängliga.

Det finns möjlighet att få ut data i datatorg, Excel, PDF etc.

Härutöver är och kan PandaCockpit® integreras med andra expertsystem, naturligtvis inklusive bokföringssystem.