Tjänster

Vi löser många olika uppgifter inom finansiell rapportering:

Exempel:

• Ledningsrapportering
• Överblick över portfölj via PandaCockpit® – onlinetillgång, ev. med egna modeller
• Övervakning av investeringspolicy
• Avkastningsanalys
• Risk, stresstestberäkningar
• Transparens rörande kostnader och investeringar
• Utbildning