Setup

En bra investeringsadministration bygger på installationen. Här är några av de viktigaste elementen i vår setup.

 

Samarbeta och teamwork

Vår verksamhet bygger på långsiktiga relationer och ett fruktbart samarbete som bygger på förtroende och ömsesidig respekt.

Samarbete är en mycket viktig del av vardagen i PandaConnect Group. Vi arbetar dagligen tillsammans med våra kunder och deras depåbanker, kapitalförvaltare och revisorer.

Vi har naturliga och nära relationer med våra dataleverantörer, systemleverantörer och revisorer.

Vår grundinställning är att vi utvecklar vår affärsidé genom den löpande dialogen med alla våra samarbetspartners – inte minst med våra kunder.

 

IT-setup

PandaConnects Portefölje Management System är installerat på våra egna servrar och nätverk. Tillsammans med vår IT-konsult, utvärderar och anpassar vi regelbundet vår IT-setup.

Vi samarbetar med flera webbhotell om server- och datalagring. Vi använder en av de ledande leverantörerna av IT-hosting. Det betyder att alla våra servrar är i en professionell och trygg miljö, som uppfyller kraven för lagring av uppgifter i den finansiella sektorn. Dessutom har vi ett oberoende backupcenter som kan vara i drift inom 5 timmar.

Läs mer om IT-plattform och IT-säkerhet under tjänster.

Dataleverantörer

Alla våra tjänster är baserade på korrekta, aktuella och fullständiga data. Därför har vi valt att samarbeta med de bästa dataleverantörerna.

Tillsammans med er kommer vi överens om hur och när depåbanker och kapitalförvaltare måste leverera transaktioner och avstämningsmaterial. Vi har hittills utvecklat elektroniska anslutningar till en mängd olika depåbanker.

Vi får daglig information om enskilda värdepapper, såsom allmänna stamdata, priser och nyckeltal.

På alternativa investeringar skapar vi ett dataflöde som underlättar det mycket svåra dataflödet.

Vi hanterar också alla dina samlingar etc. om du vill inkludera dessa.

När vi har fått alla uppgifter kontrollerar och avstämmer våran Back Office dessa, innan de blir tillgängliga i PandaCockpit (WEB och APP).

Läs mer om PandaCockpit under tjänster.

 

Integrationer

Inom branschen för investering och riskstyrning finns det ett behov av avancerade analyser av olika karaktär.

Vi har fokus på er data och kan beräkna många olika scenarier, jämför avsnittet om Tjänster. Vi kan också implementera egenutvecklade modeller.

Vi menar inte att vi alltid själva måste utveckla alla funktioner i vårt system. Istället har vi valt att samarbeta med några av de bästa leverantörerna av avancerade analytiska system och att ta ansvaret för att integrera dem. Med integrationen av dessa expertsystem ger vi våra kunder möjlighet att dra nytta av denna stora potential.

 

Revisorer

Vi har ett nära samarbete med våra egna och våra kunders revisorer.

Era revisorer är alltid välkomna att komma till oss i samband med upprättande av årsbokslut och översyn.

Deloitte fungerar som professionell rådgivare till bolaget. Tillsammans utvecklar vi vår rapportering av redovisning och beskattning. Deloitte hjälper till att definiera kravspecifikationerna och ingår efterföljande i våra omfattande tester.

Tillsammans med våra IT-revisorer EY ser vi på hur större förändringar i vårt IT-system påverkar säkerheten på plattformen. EY kontrollerar löpande vårat samlade IT-system och vi lämnar alltid en årlig IT-säkerhetsdeklaration till våra kunder. Bedömningen av vår IT-lösning ger oss en ranking bland de allra bästa i Danmark.

Läs mer om IT-säkerhet under tjänster.