Sponsor av WWF

Vi har valt att sponsra Världsnaturfonden WWF, se nedan varför.

I tillgift söker vi hela tiden att förbättra våra lösningar så att våra kunder inte behöver skriva ut, kan använda energibesparande IT-lösningar, återanvända, förbättra vår gröna profil etc.
”Vi kan göra en skillnad, för kommande generationer och miljön – hjälp”.

Vår utvalda välgörenhet

  • Medan WWF är känd för sitt stöd till pandabjörnar och noshörningar, är detta endast en del av historien.
  • WWFs slutmål är “människor som lever i harmoni med naturen” – och det kräver en multifacetterad tillgång som involverar samhällsgrupper, politiker och näringsliv i att hjälpa med att stå vakt om vilda djurs habitat, som är pressade pga. människans ökande behov av mat, bränsle och vatten.
  • Vi är stolta över att vara förknippade med denna organisation.
  • Om du är intresserad av att veta mer om WWF Världsnaturfonden, kan du besöka deras hemsida: www.panda.org